Nieuwbouw woonzorgcentrum Adegeest te Voorschoten

1 in opdracht / 3 zorg / 4 wonen

Programma: 41 woonzorgeenheden, 52 PG-eenheden met 6 gemeenschappelijke woonkamers en 6 shortstay hotelkamers

Projectkosten: €19,0 mio (incl. btw)

Opdrachtgever: Stichting Zorggroep Florence

Duur opdracht: oktober 2011 – december 2015

Werkzaamheden LaVie: vastgoedontwikkeling, projectmanagement en directievoering