Wat we doen

LaVie Vastgoedontwikkeling is een onafhankelijk zelfstandig projectmanagementbureau. Wij zijn zeer ervaren in het op projectbasis aansturen van vastgoedontwikkelingen. Dit vanaf het schetsontwerp tot en met de eindoplevering. En dit uiteraard binnen budget en planning.

Wij hebben als missie het doelmatig initiëren, creëren en begeleiden van inspirerende en kansrijke duurzame vastgoedontwikkelingen tot volwaardige en financieel haalbare projecten met aantoonbare waardevermeerdering voor onze opdrachtgevers en eindgebruikers.

Wij geloven in duurzame realistische creativiteit op verschillende nivo’s. Het concept, het ontwerp, de organisatiestructuur, de planning en het financieel beleid resulteren tezamen in de ontwikkeling van vastgoedprojecten tot een hoge tevredenheid bij onze eindgebruikers. En zo krijgen wij vanzelfsprekend ook blije opdrachtgevers!

onze kernwaarden

doelmatigheid

betrokkenheid

transparantie

We ontzorgen onze opdrachtgever in het bouwproces.

onze werkzaamheden

visie- & planontwikkeling

conceptontwikkeling

financiële haalbaarheidsonderzoeken

 

stichtingskostenmanagement

ontwikkel- & projectmanagement

ontwikkelingsplanningen

 

coördinatie onderhandse aanbestedingen

contractvorming

directievorming

Wij creëren vanuit doelmatigheid voor onze opdrachtgever en de eindgebruiker aantoonbare waardevermeerdering.

Samen thuis wonen

een nieuw zorgconcept

Het woonzorgconcept ‘Samen Thuis Wonen’ is een gezamenlijk initiatief van LaVie Vastgoedontwikkeling en CHNL architecten & adviseurs. Het idee samen de handen ineen te slaan, is ontstaan uit onze verbazing over het geringe aanbod van geschikte huisvesting voor ouderen die in de toekomst langer thuis zullen wonen. Door onze ruim opgedane ervaring in ouderenhuisvesting hebben we een mooi nieuw woonzorgconcept ontwikkeld genaamd ‘Samen Thuis Wonen’.

Voor meer informatie over dit concept kunt u kijken op de site van Samen Thuis Wonen www.samenthuiswonen.nl